Monday the 14th of May, 3.15- 4.45 pm

E. Prevention i teori och praktik

Visst finns det evidens för framgångsrikt förebyggande arbete mot droger  
Professor Charli Eriksson, Örebro Universitet

Lokalt förebyggande arbete i Göteborg
Ulla Kungur, Utvecklingsledare, Kunskapskällar’n, Göteborgs stad
Jessica Andersson, Utvecklingsledare, Kunskapskällar’n, Göteborgs stad

Vi har en drogfri skola – hur bar vi oss åt?
Staffan Hübinette, lärare och författare
Bert-Inge Karlsson, skolkurator, Klippans Gymnasieskola