Tuesday the 15th of May, 10.30- 12.00 am

D. Vård och behanding

Kvinnors rätt till Drogfri behandling


Leena Haraké, Kanslichef, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
Sara Woldu, Kriminellas revansch i Samhället
Lena Stenberg, Grundare och behandlingsansvarig, Kvinnohemmet Rosen
Kerstin Eriksson, Förbundssekreterare, Svenskar och Invandrade mor Narkotika