Monday the 14th of May, 1- 2.30 pm

E. Internationell Drogpolitik
Narkotika har funnits genom mänsklighetens historia sedan tusentals år tillbaka och använts för berusning, som läkemedel eller i religiösa syften. Genom FNs narkotikakonventioner är all icke-medicinsk och icke-vetenskapligt användande av narkotika förbjuden.  Användningen begränsas till ungefär 5 % av världens vuxna befolkning vilket är långt mindre än både alkohol och tobak, vilka är lagliga droger.  

Trots internationella konventioner och en gemensam samsyn om att narkotikans problem är gränsöverskridande finns det ett antal olika förhållningssätt mellan jordens länder. Vilka olika strategier finns för att hantera narkotikaproblemet? Vad händer i USA, Kanada, Portugal och Norge? Vad säger de asiatiska länderna och Ryssland? Hur står sig den svenska modellen mot andra alternativ?

Svenska ungdomars drogvanor i ett europeiskt perspektiv
Björn Hibell, En av grundare till ESPAD-studien som jämför ungdomars drogvanor. 

Svensk Narkotikapolitik 
Per Johansson, Secretary General, Swedish National Association for Drug Free Society

Narkotika ur ett globalt perspektiv
Erik Leijonmarck, Secretary General, ECAD